Quy định về hoàn tiền:

Quy định về hoàn tiền

(*) Quý khách vui lòng mang điện thoại có tin nhắn báo vé đến văn phòng để chúng tôi ghi nhận và xử lý.

(*) Thông tin khách hành đặt vé phải chính xác và đúng quy định mà công ty đưa ra (Phần Huỷ Vé)

Sau khi xác nhận thành công, chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ lại cho quý khách để thực hiện nghĩa vụ hoàn tiền.